Truelife

Den Ultimata Näringen

Sammanfattning av häftet “Den Ultimata Näringen”

Mat är en daglig nödvändighet, men hur mycket tänker vi egentligen på om den mat vi äter är optimal för vår hälsa och välbefinnande? Många fokuserar enbart på smaken och glömmer bort att maten vi äter kan ha en betydande inverkan på vår kropp och öka risken för sjukdomar. Det är viktigt att vara medveten om att vissa matval kan ha negativa konsekvenser för vår hälsa på lång sikt.

Mineraler och spårämnen

Mineraler utgör en grupp av oorganiska ämnen som, även om de bara utgör en liten del av kroppens totala vikt, spelar en avgörande roll för många av kroppens viktiga funktioner. Eftersom kroppen inte själv kan producera mineraler är det av yttersta vikt att vi får i oss tillräckliga mängder mineraler via vår kost.

Det är dock värt att notera att i dagens moderna jordbruk kan mineralinnehållet i maten vara reducerat på grund av användningen av konstgödsel och andra jordbruksmetoder. Som ett resultat kan det vara nödvändigt att överväga mineraltillskott för att säkerställa att vi får i oss tillräckliga mängder av dessa viktiga ämnen för att bibehålla vår hälsa.

Olika typer av fetter 

Det finns tre huvudtyper av fett: fleromättade fetter, enkelomättade fetter och mättade fetter. De flesta oljor innehåller en kombination av dessa tre typer, men med varierande mängd av varje. Beroende på vilken typ av fett som är mest framträdande i en olja, kan den klassificeras som antingen fleromättad, enkelomättad eller mättad. Till exempel innehåller olivolja främst enkelomättade fetter och kallas därför enkelomättad olja.

Upphettning av matvaror

När vi tillagar mat genom att hetta upp livsmedel som innehåller fett eller protein, kan detta resultera i bildandet av skadliga ämnen, såsom AGE (Advanced Glycation End Products) och ALE (Advanced Lipoxidation End Products), vilka har kopplats till ökad risk för cancer och andra hälsoproblem. Samtidigt, under upphettning, kan fleromättade och enkelomättade fetter oxidera.

Det är därför klokt att vara medveten om de potentiella konsekvenserna av vår matlagningsteknik. AGE och ALE har kopplats till åldrande och flera kroniska sjukdomar, inklusive diabetes, åderförkalkning, kronisk njursjukdom och Alzheimers. Det finns strategier för att minska bildandet av dessa ämnen, inklusive att undvika överdriven stekning och grillning samt att välja hälsosammare matlagningsmetoder.

Antioxidanter

Frukt och grönsaker är rika källor till antioxidanter, som spelar en avgörande roll i att skydda kroppen från för tidigt åldrande. Antioxidanter fungerar genom att donera elektroner till fria radikaler, atomer eller molekyler som saknar en elektron. När kroppen saknar tillräckligt med antioxidanter kan det leda till oxidativ stress, vilket är en process som kan bidra till åldrande och olika hälsoproblem.

Socker

Det är klokt att minimera sockerintaget i kosten eftersom det sätter en påfrestning på kroppen. När vi konsumerar socker, ökar sockernivån i blodet snabbt, vilket triggar bukspottkörteln att producera insulin. Insulin är ansvarig för att hjälpa kroppens celler att ta upp socker från blodet för att reglera blodsockernivån. Dock är vår kropp inte anpassad för det höga sockerintaget som är vanligt idag. Det kan leda till att cellerna mättas av socker och insulinet förlorar gradvis sin effektivitet, vilket kan öka risken för att utveckla typ 2-diabetes.

För höga nivåer av insulin och socker i blodet kan också vara farligt för blodkärlen. Det kan leda till ökat blodtryck och skador på blodkärlen. Det kan även resultera i nedsatt cirkulation i ben och fötter, vilket på sikt kan orsaka nervproblem. Därför är det viktigt att vara medveten om sockrets påverkan på kroppen och försöka minska sockerintaget.

Proteiner

När det kommer till proteinintaget är det klokt att vara selektiv när det gäller köttkonsumtion. Kött kan innehålla högre halter av vissa aminosyror som kan göra kroppen mer sur. Det är också viktigt att överväga hur djuren har uppfötts och vad de har ätit. Djur som har utfodrats med kraftfoder för att främja snabb tillväxt kan ha en annan näringsprofil, och det kan vara en god idé att undvika sådant kött.

Detsamma gäller för odlad fisk, där fiskarna ofta utfodras med pellets som innehåller ämnen som de normalt inte skulle konsumera. Att vara medveten om hur maten produceras och vad den innehåller är viktigt när du gör dina matval, särskilt när det handlar om kött och fisk.

Läs hela häften här:

Den Ultimata Näringen