Truelife

Nyckeln till en ultimat tarmhälsa

Sammanfattning av “Tarmen  – Nyckeln till ultimat hälsa”

Din fantastiska tarm

Du har egentligen en helt fantastiskt matsmältning som på ett dygn kan absorbera alla viktiga näringsämnen från maten du äter, och det du inte behöver transporteras vidare som avföring. Det är en komplicerad process där mycket kan hända.

Maten vi äter bryts ner av bakterier i tarmen. Vilka typer av bakterier och hur många de är är avgörande för vår hälsa. När man talar om tarmbakterier och tarmflora syftar man på bakterierna i tjocktarmen. De bör vara omkring 100 biljoner och väga runt 2 kg. Din avföring består ungefär till hälften av bakterier från tjocktarmen. Resten av avföringen är maten som kroppen inte kunnat absorbera.

Tarmfloran har hos de flesta i vårt samhälle försämrats under många år. Detta på grund av ändrade matvanor med ökad mängd tillagad mat (upphettad) samt större användning av konserveringsmedel i maten. Den allra största faran för tarmfloran är antibiotika. Antibiotika kan vara livräddande med för tarmen är den många gånger en katastrof. Antingen äter du själv antibiotika eller så äter du kött, fisk eller fågel där djuren behandlats med antibiotika. I till exempel fiskodlingar är det vanligt att man tillsätter antibiotika i fodret, för att fiska ska hålla sig friska.

Vad händer då med tarmen när tarmfloran försämras?

I många fall uppstår inflammation i tarmen när de skyddande bakterierna minskar i antal. Dessa fördelaktiga bakterier ersätts ofta av skadliga varianter som inte bara misslyckas med att skydda tarmen, utan kan också orsaka skada. Dessutom kan slemlagret som normalt skyddar tarmens insida bli mindre effektivt, vilket ökar risken för skador. Detta leder ofta till förstoppning, diarré eller avföring som växlar mellan förstoppning och diarré. Andra problem kan vara gaser, magknip, ballongmage eller sura uppstötningar.

Läckande tarm

Huvudsyftet med slemhinnan i tarmen är att selektera vad som släpps igenom till kroppen. Den förhindrar ogenombrutna matpartiklar och proteiner från att passera in i kroppen, vilket kallas “läckande tarm.” Detta fenomen kan vara särskilt riskabelt när otillräckligt nedbrutna proteiner tränger in i kroppen genom tarmväggen.
Proteiner är uppbyggda av aminosyror, och tarmens huvuduppgift är att selektera och absorbera endast enskilda aminosyror snarare än hela proteiner. Om tarmens slemhinna inte fungerar som den ska och tillåter hela proteiner att passera, kan detta trigga kroppens immunförsvar. Immunsystemet uppfattar de intakta proteinerna som främmande inkräktare och aktiveras som om kroppen har blivit angripen av en yttre hot. Detta kan leda till en autoimmun sjukdom som till exempel Diabetes typ 1, Psoriasis, Parkinsons sjukdom, MS, ALS, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, Reumatism m.m.
Dessutom kan problem med psyket bero på dålig tarmflora som till exempel, depressioner, ångest, nedstämdhet, adhd m.m.

Läs hela häftet “Tarmen – Nyckeln till en ultimat hälsa”

Tarmen – Nyckeln till Ultimat Hälsa